Frederiksberg Kommunalbestyrelse har afsat halvanden million kroner til flere træer. Alle er velkomne til at komme med forslag til, hvor de skal stå.

Frederiksbergs grønne identitet skal styrkes med endnu flere træer. Nogle af dem skal plantes på Frederiksberg Allé på strækningen ned mod Vesterbrogade, mens borgerne skal være med til at udpege, hvor resten skal plantes. Det har Frederiksberg Kommunalbestyrelse besluttet.

Derfor kan alle borgere med adresse på Frederiksberg komme med forslag til, hvor de synes, der mangler et eller flere træer.

Borgmester Jørgen Glenthøj (C) lægger stor vægt på indsatsen:

”Ingen kender en by bedre end dens borgere. Vi ved, at rigtigt mange sætter stor pris på træerne og de naturoplevelser, de giver. Derfor vil jeg opfordre alle til at komme med deres input til, hvor der mangler træer, så vi kan styrke byens grønne identitet,” siger han.

Forslag skal sendes til fleretraeer@frederiksberg.dk senest den 1 juli i år. Herefter bliver alle forslag vurderet og til sidst beslutter By- og Miljøudvalget, hvilke forslag, der skal imødekommes.

Formand for By- og Miljøudvalget Jan E. Jørgensen (V) håber på mange gode forslag men understreger, at det næppe bliver muligt at imødekomme dem alle:

”Får vi mange forslag, skal vi naturligvis prioritere dem, vi finder allerbedst og som vil skabe mest værdi for byen som helhed. Samtidig er der også praktiske hensyn, der kan sætte grænser for, hvor og hvor mange træer, der kan være et givent sted,” siger han.

Frederiksberg Kommunalbestyrelse beslutter, hvor de nye træer skal stå i løbet af august, og træerne bliver plantet i år.

Offentliggørelse af placeringen af de nye træer sker på www.frederiksberg.dk, Frederiksberg Kommunes Facebookside og i lokalpressen.

Fakta – Træer på Frederiksberg

· Der er cirka 6.500 vejtræer på Frederiksberg og mindst ligeså mange parktræer
· Frederiksberg er den kommune i landet, der har flest vejtræer målt pr meter vej
· De mange træer er fordelt på 75 forskellige sorter
· Træerne bidrager ikke kun æstetisk. De renser luften for støv, omsætter CO2, producerer ilt, giver fugtighed, læ og sænker temperaturen i sommerheden. Samtidig har de stor betydning for dyrelivet i byen og udgør faunapassager for fugle, pattedyr og insekter.