Nye og mere fleksible regler for parkering på Frederiksberg træder i kraft den 1. januar 2020. Her kan du læse alt om de nye parkeringsregler.

Mindre brug af p-skiven og en mere fleksibel og miljødifferentieret beboerlicens. Det er nogle af ændringerne i de nye regler for parkering på Frederiksberg, som træder i kraft i det nye år.

Fremover skal bilister i mindre grad have fat i P-skiven, når de parkerer på Frederiksberg. Parkeringen skal i stedet registreres digitalt via parkerings-apps eller parkeringsautomater, og p-skiven skal kun i brug på steder med tidsbegrænset parkering.

”Der vil stadig være to timers gratis parkering på Frederiksberg, men det er ikke længere muligt at stille p-skiven flere gange for at undgå betaling. Det vil give flere ledige parkeringspladser til byens borgere og andre, der har ærinde i byen”, siger borgmester Simon Aggesen (C).

parkering på Frederiksberg

Det vil fortsat være gratis at parkere el-biler, og beboerlicensen vil koste det samme som før for de mere miljøvenlige biler, mens det bliver dyrere for de biler, der forurener mest.

”Mange vælger i perioder at låne eller leje, i stedet for selv at eje en bil, som de sjældent bruger. Det er godt for miljøet, og derfor har vi sat prisen ned for licensen til en lånt eller lejet bil og indført en beboerlicens, der kan købes på månedsbasis”, fortæller formand for By- og Miljøudvalget, Jan E. Jørgensen (V).

Alle borgere modtager et brev i e-Boks, som informerer om de nye regler for parkering på Frederiksberg.

I en overgangsperiode vil bilister, der overtræder reglerne første gang, få en påmindelse frem for en p-afgift. Overgangsperioden løber fra 1. januar – 30. juni 2020 og skal være med til at udbrede kendskabet til de ændrede regler for parkering på Frederiksberg.

Fakta om de nye parkeringsregler

Parkeringsordningen digitaliseres, så parkanterne i p-zonen skal tilmelde sig med digital billet uanset parkeringens længde. Der opstilles flere parkeringsautomater for at gøre det nemmere at købe parkeringsbillet.

Der tilrettelægges en overgangsperiode på 6 måneder, som sikrer, at parkanter bliver opmærksom på kravet om digital billet og ikke får pålagt afgift ved førstegangsforseelse.

P-skiven skal fremover kun bruges på steder med tidsbegrænset parkering. Det kan for eksempel være parkeringspladser, hvor man kun må holde i 30 minutter.

Timepriserne for parkering ud over 2 timer reguleres.

Pendlerlicensen stiger til 500 kr.

Elbiler og plug-in hybridbiler er fortsat gratis, mens beboerlicensen miljødifferentieres, så de mest miljøvenlige biler har den laveste licens svarende til det nuværende niveau, mens øvrige biler stiger til 290 kr. årligt.

Der indføres en fleksibel beboerlicens til beboere med kortvarige leasing- og lejekontrakter.

Den maksimale parkeringslængde for trailere på offentlig vej ændres fra 24 timer til 12 timer. Endvidere indføres der i kommunens lokale bekendtgørelse: ”at der ikke må parkeres køretøjer med henblik på reklame eller overnatning ”.